– Ikke grunnlag for omregulering til å henge mer fisk