Flere menn enn kvinner utsetter sjekk av mistenkelige hudforandringer

foto