Samfunnsstraff etter seksuelt krenkende atferd

foto