– Å etablere denne veien vil utvilsomt være mer til gagn enn til skade