Årelang nabostrid om masseuttaket endelig avgjort

foto