– Vil bekjempe organisert kriminalitet med alle lovlige midler