– Når det er tvil rundt hva som har skjedd, må man la tvilen komme tiltalte til gode