Her skulle det bli hybelhus. Nå kan tomten bli din

foto