– Ei investering som vil gi oss avkastning

Mil­jø­råd­gi­ver Te­re­se Nygård (t.v.) og næ­rings­sjef Da­niel Sowe i Had­sel kom­mu­ne over­rek­ker di­plo­met til ho­tell­sjef Ro­bin Bol­søy og tek­nisk an­svar­lig Ron­ny Nilsen på Mel­bu ho­tell. Foto: Martin Kristiansen.