Stiller seg bak krav om redusert moms for reiselivet