Stiller seg bak krav om redusert moms for reiselivet

foto
Regionrådsleder i Vesterålen og ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen. Foto: Innsendt