– Jeg vil at folk skal komme til Bø av andre grunner enn å fylle bensin

foto