Karin Eriksen fikk innvilget søknad om fritak fra politiske verv