En viktig milepæl er nådd – god fart fra begge sider i tunnelen