Opphever hemmelighold av dokumenter om intern uro i Bø