Bes om å ta imot 90 flyktninger – har budsjettert med 70