– Har ikke sett slagsmål som dette siden 80- og 90-tallet