Mister førerretten og får bot på 20.000 kroner

foto