Susann og Oslo Volley har åpnet best av «vesterålslagene»