– Hele forskjellen er at Vesterålen har en omkjøringsvei

foto
Tomas Norvoll er fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune for Arbeiderpartiet.