Sa nei til utvidelse på Strandskogjordet. Vil vite hva som skal inn, før de gjør ny vurdering