– Viktig tiltak for bolyst

foto
Hersandvollen på Melbu er en av flere strender på Hadseløya hvor det er planlagt sanitæranlegg. Kommuneadministrasjonen jobber nå for å finne ut om de skal kjøre løpet alene eller i et større samarbeid med RenoVest. Foto: Arkiv/Per Eivind Knudsen