Rein(e) skjære påskekrimmen

foto
Fredag dukket dette skiltet opp i sentrum av Andenes. Trolig har noen tatt med seg skiltet fra Roksøybotn der reineier Arild Inga hadde satt det opp for å advare bilfører mot rein i området. Foto: Jørn Aune