Skal investere ti millioner og skape nye arbeidsplasser i Bø

Rikard Storvestre. Foto: Elin Høyland.