Uværet felte storgrana. Liv er lykkelig den ikke traff huset