Vogntog sperret E10: – Spørs om jeg rekker flyet nå