– Du kan ikke bare gå ut og kjøpe mer natur når den først er bygget ned