– Må utvikle kraftnettet for å møte ei elektrisk fremtid