Så mange har ikke fått barnehageplass i Sortland

foto