Kystverket gir dispensasjon for motorisert ferdsel på Anda