Kommunen og grunneiere sammen om nytt boligområde

foto