Alarm24 med i forskningsprosjekt på korona

Fra Alarm24 sitt kontrollsenter i Bø