Alarm24 med i forskningsprosjekt på korona

foto
Fra Alarm24 sitt kontrollsenter i Bø