Norge trapper opp kampen mot plast i havet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) starter denne uken langspurten for å få på plass et internasjonalt avtaleverk i kampen mot marin forsøpling.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil jobbe for å få på plass et internasjonalt rammeverk for kampen mot marin forsøpling.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Innenriks

– Skrekkhistorien er at det vil være like mye plast som fisk i havet i 2050. Det må unngås, sier Elvestuen til NTB.

– Vi kjenner ennå ikke effektene av spredningen av mikroplast, konstaterer statsråden.

Torsdag og fredag deltar han på møtet i FNs miljøforsamling (UNEA) i Kenyas hovedstad Nairobi. Der skal et forslag Norge har utarbeidet i kampen mot plastforsøplingen, diskuteres og forhåpentligvis vedtas av alle land.

Elvestuen har to hovedmål med vedtaket: Å få på plass strakstiltak for å bekjempe den marine forsøplingen og samtidig sparke i gang en prosess som kan lede til et internasjonalt rammeverk.

Han nevner kampen mot plast i havet som en av verdens raskest økende miljøutfordringer, sammen med tap av biologisk mangfold, spredning av miljøgifter og global oppvarming.

– Selv de mest isolerte øyene i Stillehavet berøres av plastforurensingen, konstaterer Elvestuen.

Få på plass tiltak

Bakteppet for Nairobi-møtet er et prinsippvedtak i FN i 2017 om å stoppe all tilførsel av plast til havet. I samme tidsrom har opinionen for alvor våknet, blant annet som følge av grusomme bilder av fisk og fugl med store mengder plast i kroppen.

Den ene delen av det norske forslaget handler om umiddelbare tiltak under FNs miljøprogram (UNEP). Norge vil opprette et faglig råd som kan vurdere kunnskap om kildene til marin forsøpling og konsekvensene av den. Videre foreslås en styrking av UNEPs kapasitet og opprettelse av en ekspertgruppe som kan vurdere fremdrift og hvorvidt delmål nås.

Elvestuen nevner forbud mot engangsplast, ansvarliggjøring av fiskeriindustri, kompetansebygging i utviklingsland og bedre avfallshåndtering som mulige tiltak.

– Det er ingenting i veien for lokale tiltak samtidig med at prosessen går videre for å få på plass et globalt rammeverk, sier Elvestuen.

Han varsler selv deltakelse på strandryddedagen i Norge i mai.

– Skal vi lykkes med å nå nullvisjonen fra 2017, må vi sikre at vi er enige om en felles retning og en systematisk tilnærming som gjelder for alle land.

Lang vei mot avtale

Samtidig har Norge ambisjoner om å få satt ned en forhandlingsgruppe som skal komme med innspill til hvordan et styrket internasjonalt rammeverk skal kunne se ut. Norske myndigheter ønsker at gruppen skal se på muligheten for å få på plass en rettslig bindende global avtale, selv i en tid hvor en rekke overnasjonale avtaler er under sterkt press.

Forhandlingsgruppen skal gi konkrete anbefalinger om hva som bør inngå i en fremtidig avtale, som relevant miljøregelverk, klargjøring av roller og ansvar, en mekanisme for å bygge kapasitet og koordinere pengestøtte og hvordan frivillige initiativer kan inkluderes.

Elvestuen erkjenner imidlertid at veien fram mot en internasjonal avtale er lang.

– En avtale kan komme på plass tidligst i 2021, på neste møte i UNEA. Men det skal mye til, sier han.

– Det vi ønsker på dette møtet, er å få støtte til å ta neste steg. Hvis resolusjonen blir vedtatt, vil vi ha bred støtte for å jobbe videre mot en internasjonal avtale for å bekjempe marin forsøpling, fremholder Elvestuen.

(©NTB)