Norsk eksport har klart seg godt til tross for pandemien

Sammenlignet med de andre OECD-landene er det bare fem land som har hatt mindre eksportnedgang enn Norge i koronaåret 2020.

Fisk er en av de største eksportvarene til Norge. Gjennom koronaåret 2020 klarte norsk eksport seg greit til tross for pandemien.   Foto: NTB

Innenriks

Dollarverdien av norsk eksport falt med 0,5 prosent i 2020, viser beregninger gjort av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).