15 personer fikk fartsbot

Onsdag kveld gjennomførte UP laserkontroll i en 60-sone ved Strand i Lødingen.
Lødingen

15 personer fikk forenklede forelegg som følge av at de kjørte for fort. Høyeste målte hastighet var på 82 km/t.