Lyser ut nytt anbud på Bognes-Lødingen

Skal sørge for krav om nullslippsteknologi, større båter og flere avganger på alle riksfergesambandene i Nord-Norge

Ferga Lødingen på sambandet Lødingen-Bognes.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Lødingen


Dette sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding. Der står det å lese at i kravene til konkurransegrunnlag, vil det bli stilt krav om nullutslippsteknologi på hovedfergene.

Selskapene som vinner kontrakten vil få anledning til å bruke avansert, bærekraftig biodrivstoff i mindre omfang. Det er for øvrig Statens vegvesen som har ansvaret for å lyse ut anbudet.

– Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi bruker offentlige kjøp av fergetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferger. Flere og flere fergesamband får nå nullutslippsferger. Vi har nylig stilt krav til hydrogen i det nye anbudet på sambandet over Vestfjorden. På alle riksvegfergesambandene i Nord-Norge blir det derfor nå stilt krav om klimavennlig teknologi, sier Hareide i pressemeldingen.

Tallet på daglige avganger øker fra mellom 16 og 20 til 23 om sommeren, og fra 11 til 14 i tidsrommet mellom september og mai. Det blir også innført nattavganger hele året. Fergene blir også større. Det blir stilt krav om kapasitet for 120 personbiler på de to hovedfergene i sommermånedene. I tillegg er det krav om en egen reserveferge for sambandet. Kapasiteten til reservefergen er på 80 personbiler.

De nye kravene gir enkelt og greit et bedre tilbud for de som benytter seg av fergen mellom Vesterålen og resten av Nordland, sier Hareide.

Statens vegvesen setter straks i gang prosessen med å utlysing. Intensjonen er at driften av nytt anbud kan starte 1. oktober 2023. Kontraktsperioden blir satt til ti år, med opsjon på forlenging på ett år.