Da regjeringen tiltrådte i oktober 2021, var det 10.403 politiårsverk som jobbet ute i politidistriktene, mot 9.989 i september 2023, skriver fagbladet Politiforum.

Det innebærer at det er 414 færre politifolk ute i distriktene.

– Selv om antallet politiårsverk har gått ned, så har den totale bemanningen i politiet og PST økt med om lag 340 årsverk fra utgangen av oktober 2021 til utgangen av september i år, sier statssekretær Sigve Bolstad.

Bolstad sier videre at departementet har stor forståelse for at de som nylig har gått ut av Politihøgskolen og ikke har fått jobb, er bekymret for framtiden.

I eposten skryter han også av regjeringen.

– Vi har styrket politiet ved hver mulighet, samtidig treffer prisveksten politiet hardt. Neste år foreslår vi å prioritere politiet med to milliarder. Både for å dekke prisveksten, men også 500 millioner i friske satsinger, skriver han.

Bolstad har tidligere jobbet som leder for Politiets Fellesforbund.