Regjeringen setter av milliarder til bygg og utstyr i skolene

foto