Rødt vil stanse offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

foto