Kommisjon vil heve terskelen for hva som er straffbare ytringer

foto