I et sjeldent enig øyeblikk går helsepolitikerne Bård Hoksrud (Frp) og Marian Hussein (SV) nå sammen for å få en hånd på rattet fra Stortingets side, når de store avgjørelsene om helseplanen i Nordland skal tas.

– Helseminister Ingvild Kjerkol kan ikke avgjøre dette alene, sier Marian Hussein.

De to opposisjonspolitikerne, fra hver sin side av den politiske skalaen, er også enige om dette:

At føde- og akutt-tilbudet på sykehusene i Lofoten og Narvik skal bestå.

Begge har fått med seg det dramatiske styremøtet i Helse Nord i Tromsø tirsdag, som endte med at direktøren trakk hele forslaget til høringsbrev, som er neste steg før helseministeren skal avgjøre fremtidig sykehusstruktur.

Bakgrunn: Helse Nord vurderer å legge ned og flytte akuttfunksjoner

Riktig å stoppe

– Ut fra det som lå der, var det en riktig avgjørelse. Men usikkerheten er fortsatt til stede, fordi styret entydig ikke avviste forslaget om at det fortsatt skal være akutt- og fødetilbud i Lofoten og i Narvik. Det var det Fremskrittspartiet hadde forventet. Når det ikke skjedde, var det klokt å trekke forslaget, sier Hoksrud.

– Dette var ikke overraskende. Det var jo diskusjon og endringer allerede da mandatet for prosessen skulle settes for mer enn ett år siden, sier Hussein.

Forslaget de nå stiller seg sammen bak, ble fremmet av SV i november, men skal opp til avgjørelse i Stortinget i løpet av få uker:

** Stortinget ber regjeringen sikre en sykehusstruktur i Nord-Norge hvor behovet for beredskap og helhetlig samfunnsutvikling ivaretas.

** Den endelige avgjørelsen om ny struktur skal tas av Stortinget.

Ut mot Høyre

Marian Hussein besøkte sykehuset i Lofoten og Vesterålen i forrige uke. Der fikk hun høre hva de gjør for å rekruttere helsepersonell. Hun sier at problemet med enorme kostnader for innleie ikke ligger på de små lokalsykehusene, men på de store sykehusene i Nord-Norge.

Samtidig er både SV og Frp kritiske til hvordan Høyre har kommentert sykehusbråket i nord:

– Høyre driver med grov dobbeltkommunikasjon. Først sier Erna Solberg at Høyre ikke vil blande seg inn i saken, og at det må være opp til helseforetaket. Så går Tone Wilhelmsen Trøen ut i VG og vil frede sykehustilbudet fram til 2031. Høyre forsøker å lure velgerne med to ulike budskap, sier Hoksrud.

PEKER PÅ REGJERINGSVENNENE: Tone Wilhelmsen Trøen sier at SV må ta opp saken med sine budsjettpartnere Ap og Sp. Foto: Tore Kristiansen / VG

Ingen Høyre-støtte

Lederen i helsekomiteen, Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, sier at Høyre ikke kommer til å støtte forslaget.

– Både SV og Frp vet at helseforetaksloven er helt tydelig. Store endringer i sykehusstruktur er helseministerens og regjeringens ansvar. Hvis de ønsker at Stortinget skal ta denne typen beslutninger i årene fremover, så må Frp og SV foreslå å endre hele helseforetaksmodellen, sier Trøen.

– SV er regjeringens nærmeste partner på Stortinget. De har de aller beste forutsetningene for å få regjeringen til å beholde dagens struktur. Hvis de vil ha gjennomslag, så bør de bruke makten sin overfor regjeringen, legger hun til.

SJEFEN: Erna Solberg på vei inn til NHOs årsmiddag tirsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen / VG

Hun avviser at hun og Erna Solberg taler med to tunger eller bedriver dobbeltkommunikasjon.

– Det er ingen motsetning mellom det Erna Solberg og jeg sier. De beslutningene og den strukturen vi har må få virke. Vi kan ikke ha stadige omkamper og uro. Men det er helseforetaksloven som gjelder. Det er regjeringen og helseministerens ansvar, sier hun.

– Hvis regjeringen og Kjerkol vil legge ned sykehus eller sykehusfunksjoner, så blir det slik?

– Ja, det er regjeringen og Kjerkols ansvar, sier hun.