Åpnet konkurs i sortlandsselskap

Det er åpnet konkurs i et selskap på Sortland.

Konkurs: Johansen`s Zoo, som er registrert på Sortland, er slått konkurs. 

Lokale notiser

Selskapet er Johansen`s Zoo på Sortland. Selskapet har hatt fallende omsetning fra 1,2 millioner kroner i 2015 til 508.000 kroner i 2017.

Frank Steiro er oppnevnt som bostyrer.