Nytt Bioteknologiråd er oppnevnt

Regjeringen har oppnevnt et nytt Bioteknologiråd. Professor Ole Frithjof Norheim er utnevnt som leder.
Lokale notiser

– Bioteknologirådet skal komme med råd og skape debatt om etiske og krevende spørsmål innenfor bruk av medisinsk bioteknologi og genteknologi. Jeg er glad for å ha fått på plass et råd med medlemmer som har ulike synspunkter og tilnærminger i disse viktige spørsmålene. Jeg ser frem til både gode råd og engasjerende debatter, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Ved oppnevning av nytt råd har det vært viktig å gi rådet en sterk profil knyttet til etikk, filosofi, samfunnsvitenskap og juss. Det har også vært viktig å sikre bredde med tanke på livssyn, kulturbakgrunn, bioteknologi/medisin, genteknologi og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål.

Rådet skal dekke et bredt fagfelt. Det har derfor vært viktig å velge ut personer som har kompetanse på flere områder, men som også evner å reflektere utenfor eget kompetanseområde.

Leder for rådet, Ole Frithjof Norheim, er lege og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen.

Han ledet Prioriteringsutvalget som la frem sin rapport i 2014.


Om Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er et rådgivende organ for forvaltningen og befolkningen. Det nye Bioteknologirådet er oppnevnt for perioden 15. april 2019 til 1. mai 2023. Rådet består av 15 faste medlemmer, og fem varamedlemmer. Rådet består av 11 kvinner og 9 menn.

For å sikre en åpen prosess knyttet til sammensetning av nytt råd, sendte departementet ut en bred invitasjon for å få forslag til nye medlemmer i rådet. Det kom inn 135 forslag. Forslagsstillerne var blant annet fra ulike brukerorganisasjoner, underliggende etater, kirken, helseforetak, universitets- og høyskolesektoren, bransje/interesseorganisasjoner og næringsliv.


Bioteknologirådets sammensetning


Leder:


Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen


Nestleder:


Førsteamanuensis Kristin Sollum Steinsbekk, Trondheim


Øvrige medlemmer:


Professor Trine Hvoslef-Eide, Ås


Direktør Anne Ingeborg Myhr, Tromsø


Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo


Avdelingsleder og overlege Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn


Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo


Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Bryne


Professor Raino S. E. Malnes, Oslo


Spesialrådgiver Bente Sandvig, Bærum


Lege og forsker Morten Magelssen, Oslo


Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo


Administrerende direktør Kristin Børresen, Stange


Forsker, lege og forfatter Ishaq Bushra, Oslo


Professor (em.) Inge Lorange Backer, OsloVaramedlemmer


Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand


Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen


Førsteamanuensis Jakob Elster, Oslo


Professor Trygve Brautaset, Trondheim


Lege og forsker Ishita Barua, Oslo

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser