Ikke utvidet skolematordning på Myre

Det vurderes fra Myre skoles side at det ikke er mulig å utvide dagens kantineordning til flere klassetrinn neste år.

Kantine ved Myre skole fra arrangement under Vesterålen skreifestival.  Foto: Tommy Hansen

Lokale notiser

Det har i høst vært startet opp en ordning med skolemat for ungdomstrinnet, samt en dag i uka for mellomtrinnet, ved Myre skole. Administrasjonen er bedt om å se på mulighetene for å øke kantineordningene til å gjelde for flere alderstrinn.

Dagens tilbud baserer seg på bruk av skolekjøkkenet til produksjon, tillaging og servering. Her serveres blant annet ferskt egenprodusert brød.

Skolens administrasjon vurderer det slik at tilbud til ungdomstrinn daglig, og en dag i uka for mellomtrinnet, kan videreføres også neste skoleår med den betydelige elevtallsøkninga som vil være ved oppstart august 2019.

Videre vurderes det slik at denne ordninga ikke kan utvides til flere trinn, da skolekjøkkenet må brukes til undervisning av enda flere grupper i Mat og Helse neste skoleår.