Resultatene fra makrell-revisjonen er klare

Gytebestanden for makrell er justert opp fra 2,35 millioner tonn til om lag 4,2 millioner tonn i ICES sin reviderte beregningsmetode.

Dersom ICES vedtar å bruke den reviderte bestandsberegningen, venter forskerne mindre svingninger i resultatene over tid.  Foto: Arkivfoto

Lokale notiser

Beregningene fra den reviderte metoden tilsier at makrellbestanden er i god forfatning, og ikke under føre-var-grensa som var grunnlaget for årets kvoteråd, skriver Havforskningsinstituttet.

Bestandsberegning

I høstens bestedaberegnng for makrell valgte HI å kommentere usikkerheten og påpekte behovet for å revidere beregningsmetoden. Dette var på bakgrunn av nye funn i ekspertgruppa i ICES.

– Med revisjonen er oppfatningen av makrellbestanden betydelig endret siden forrige rådgivning. Vi venter at ICES vil legge den til grunn for framtidige kvoteråd, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Bestandsberegningen for makrell er basert på fiskeridata og fire indekser fra forskningen: Tråltoktet, rekrutteringsindeksen, eggtoktet og gjenfangst av merket makrell.

– Oppjusteringen av bestanden skyldes blant annet at vi har luket bort usikre data fra merke-gjenfangst-indeksen, forklarer havforsker Aril Slotte som har deltatt i revisjonsarbeidet i ICES.

Større forutsigbarhet

Forskerne understreker at usikkerheten i makrellberegningen fremdeles er stor og at bildet kan endres når nye år med data kommer til. Men de venter at den reviderte metoden gir mindre svingninger i resultatene på sikt.

– Makrellen er en vanskelig bestand å beregne, men den reviderte metoden er mindre sårbar for store, årlige variasjoner i toktindeksene og mer stabil over tid, sier Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet.

Resultatet kan bli større forutsigbarhet i framtidige kvoteråd.