Oppfordrer arbeidsgivere til å gi frivillige fri

Lokale notiser

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde oppfordrer arbeidsgivere til å være imøtekommende ovenfor medarbeidere som er tilsluttet frivillige redningsorganisasjoner.

– Vil ha stor betydning

Ifølge en pressemelding fra justis- og beredskapsdepartementet, kommer denne oppfordringen i et brev rettet til arbeidsgivere.

– Det vil ha stor betydning dersom frivillige redningsmannskaper på forhånd vet om de kan få fri fra jobben for å delta i et eventuelt redningsoppdrag. Den norske beredskapen er helt avhengig av de frivillige, og jeg vil oppfordre arbeidsgiverne til å vise forståelse og gi ansatte fri når de kalles ut på oppdrag, sier samfunnssikkerhetsministeren.

«Redningsoppdrag iverksettes døgnet rundt, og den viktige lokale beredskapen som de frivillige opprettholder er ikke mulig uten velvillighet fra arbeidsgiverne til de frivillige redningsmannskapene», skriver hun i brevet.

Kan mobiliseres raskt

De frivillige organisasjonene er et sentralt element i redningstjenesten, og består av over 500 lokale operative enheter og mellom 8.000 og 10.000 mannskaper. Frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner kjennetegnes ved lokale ressurser som kan mobiliseres raskt til en hendelse. De er ofte de første som ankommer et skadested.

– De frivillige er mennesker som til daglig jobber med noe annet, og de må ta seg fri for å delta i et redningsoppdrag. De jobber alltid gratis, og bruker også i stor grad eget personlig utstyr i sin innsats. Denne dugnadsinnsatsen kommer alle i samfunnet til gode. Da er det viktig at vi legger til rette for at de får utført arbeidet raskt og effektivt, sier statsråden.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser