Utvider campingplass i Sørvågen

Fred Lind ved Ryphaugen Gård har fått grønt lys for å utvide campingplassen i Sørvågen.
Lokale notiser

Lind er gitt dispensasjon fra reguleringsplan for å utvide området for oppstillingsplass for campingvogner.

I vedtak presiseres det at dersom tiltakshaver fremmer fremtidig søknad om ytterligere tiltak, økning av hytter og /felles campingvognoppstilling på eiendommen, vil det stilles krav om reguleringsplan.

Det er et vilkår at utvidelsen av oppstillingsplassen trekkes 50 meter fra Alsvågvannet. Dette vilkår bidrar til å bøte på inngrep i kantsone, nedbygging av strandsone og økt privatisering. Tiltaket medfører liten økning i bruk og adkomstveg fra fv. 939. Bruken medfører ingen problem i denne sammenheng.