«Speed-date» med Innovasjon Norge

Innovasjon Norge besøker Øksnes tirsdag 28. mai.
Lokale notiser

I morgen tirsdag 28 mai avholdes det «Speed-date» med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.
Tema: Hvordan få offentlig støtte til dine forsknings og innovasjonsprosjekter.

Arrangementet vil gi en generell oversikt over støtte- og finansieringsordninger, men ha et særlig fokus på områdene hav, reiseliv og bygg og anlegg.