Bare Øksnes får kompensert eiendomsskatt – med 30.027 kroner

Øksnes kommune får 30.027 kroner i kompensasjon fra staten for tapte inntekter på eiendomsskatten etter at regjeringen endret reglene for eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.
Lokale notiser

Regjeringen melder at fra og med 2019 kan ikke kommunene ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verker og bruk. Endringen fases inn over syv år.

Nå har regjeringen bevilget 71 millioner kroner som kompensasjon til de kommunene som taper mest på endringen.

115 kommuner får kompensasjon fra regjeringen. Grensen for kompensasjon er et tap på 17 kroner per innbyggere. De 115 kommunene som taper mest, vil ifølge regjeringen få kompensert to tredeler av tapet som overstiger 17 kroner per innbygger.

Siden det bare er Øksnes som får penger fra staten, har ikke de andre kommunene i regionen et tap av endringen som overstiger 17 kroner per innbygger.

Skattesats gir større utslag

Regjeringen fikk også flertall for å senke maksimalsatsen for eiendomsskatt til 5 promille. Det skjer fra 2020. Det er planer om å ytterligere senke satsen til 4 promille.

Denne endringen vil få langt større utslag for kommunene som krever inn eiendomsskatt enn den endringen som gjør at Øksnes får kompensert 30.027 kroner.

Kommunestyret i Andøy skulle behandle eiendomsskatten i sitt siste ordinære møte i juni. Da formannskapet behandlet saken i forkant av kommunestyremøtet, ba man rådmannen fremskaffe flere opplysninger om endringene.

Derfor ble saken utsatt til et ekstraordinært kommunestyremøte som skal avholdes i august.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser