Underskudd for Aksel Endresen Transport

Lokale notiser

Aksel Endresen Transport As på Myre hadde et driftsunderskudd på 886.735 kroner i fjor etter å ha omsatt for 47,6 millioner kroner.

Før skatt endte underskuddet på 944.181 kroner. I 2017 var resultatet 647.771 kr i pluss.

Selskapet har en totalbalanse på 8,8 millioner kroner. Gjelda utgjorde ved årsskiftet 6,8 millioner kroner.

Einar og Erling Endresen eier 50 prosent av selskapet hver.