Søker om tillatelse til allerede utført fasadeendring

And-Hus søker om tillatelse til en fasadeendring på et hus på Bleik. Men søknaden kommer litt sent. Fasadeendringen er allerede utført.
Lokale notiser

And-Hus har utført arbeid på et hus Bleik i Andøy. Der ble det også satt inn et vindu, som ikke var med på de tegningene som var godkjent.

Naboen laget på dette, og 12. mars sendte Andreas Thanke i Andøy kommune stoppordre til And-Hus når det gjelder arbeidet som ikke var med i den opprinnelige søknaden.

Stans

– Vi ber derfor om at alle jobber som innebefatter endringer i forhold til gitt tillatelse stoppes. Disse må nabovarsles, sendes til fylkeskommune på høring og gis ny tillatelse. De endringene jeg klarte å se på tegningene var det kommet skrått tak over butikkdelen og verandadør på fasaden mot Gårdsveien, regner da med at det er tenkt veranda også. I tillegg viste naboen meg bilde av et vindu satt inn i fasaden mot vest som heller ikke har vært søkt om, skrev Thanke i en e-post til And-Hus.

Naboen har sendt dokumentasjon til Andøy kommune på at det har foregått arbeid med de ikke omsøkte endringene også etter at kommunen sendte stoppordre og tok derfor kontakt med fylkesmannen for å få stopp i arbeidene.

Fylkesmannen ville imidlertid ikke gripe inn og pekte på at det er kommunens ansvar å følge opp saken.

Nå foreligger altså søknaden om å få tillatelse til å utføre den allerede utførte fasadendringen.

Denne søknaden kan bli innvilget, men den kan også bli avslått. Da må i så fall vinduet fjernes.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser